Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring van langetermijncapaciteit Cobrakabel 2023-2024

TenneT TSO B.V. heeft een voorstel met de volumes van langetermijntransmissierechten op de Cobrakabel tussen Nederland en Denemarken aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

TenneT gaat langetermijntransmissierechten verkopen op de Cobrakabel tussen Nederland en Denemarken. Het gaat om maandelijkse producten en jaarlijkse producten. TenneT moet de hoeveelheid die zij gaat aanbieden ter goedkeuring voorleggen aan de ACM. In het voorstel van 30 september 2022 geeft TenneT aan wat de hoeveelheid voor 2023 en voor 2024 is: 120 MW aan maandelijkse en 180 MW aan jaarlijkse producten.

Dit voorstel is voorgelegd op basis van artikel 12.4, vierde lid, onderdeel d, van de Netcode elektriciteit.

Naar het Staatscourantbericht.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 28 oktober 2022.

Hoe kunt u reageren?

Vermeld graag het zaaknummer ACM/22/180163. U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vanwege de coronacrisis kunt u tijdelijk ook post digitaal naar ons sturen, via ACM-Post@acm.nl. 

per post:

Autoriteit Consument en Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail: secretariaat.DE@acm.nl 

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Aanvraag-TenneT-langetermijn capaciteit Cobrakabel tussen Nederland en Denemarken 2023-2024 (PDF - 283.68 KB)