Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM keurt voorstel TenneT langetermijncapaciteit Cobrakabel 2023 en 2024 goed

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. voor de capaciteit voor langetermijn transmissierechten in 2023 en 2024 op de Cobrakabel goed.

TenneT veilt langetermijn transmissierechten voor de biedzonegrens tussen Nederland en Denemarken (DK1). Het gaat om maandelijkse producten en jaarlijkse producten. TenneT moet de hoeveelheid die zij gaat aanbieden jaarlijks ter goedkeuring voorleggen aan de ACM. In het voorstel van 30 september 2022 geeft TenneT aan wat de hoeveelheid voor 2023 en 2024 is (120 MW maandelijkse producten en 180 MW jaarlijkse producten). Dat is dezelfde capaciteit als in 2022.

In tegenstelling tot eerdere voorstellen met betrekking tot de hoeveelheid langetermijn transmissierechten op deze biedzonegrens heeft TenneT een voorstel ingediend dat ziet op twee jaren, namelijk 2023 en 2024. TenneT geeft hiervoor als reden onder meer aan dat er (in vergelijking met het jaar 2023) geen verandering is te verwachten in de hoeveelheid capaciteit voor het jaar 2024. Bij het bepalen van het volume geldt dat het laagste voorstel van de bij deze biedzonegrens betrokken transmissiemissiesysteembeheerders (TenneT en Energinet), leidend is. Voor het jaar 2023 werd de hoeveelheid capaciteit daardoor bepaald door Energinet. TenneT verwacht dat Energinet voor het jaar 2024 eenzelfde hoeveelheid zal voorstellen als in 2023.

Goedkeuring

In het besluit van 21 november 2022 keurt de ACM het voorstel voor de voor de capaciteit voor langetermijn transmissierechten in 2023 en 2024 goed. Voor het jaar 2024 verbindt de ACM aan de goedkeuring de volgende voorwaarde: indien Energinet voor het jaar 2024 een andere hoeveelheid capaciteit zal voorstellen dan voor het jaar 2023 dan dient TenneT een voorstel in te dienen bij de ACM tot wijziging van de hoeveelheid langetermijn transmissierechten op de biedzonegrens Denemarken 1 – Nederland voor het jaar 2024.

Lees het bericht in het Staatscourant. 

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Besluit - TenneT - voorstel TenneT langetermijncapaciteit Cobrakabel 2023 en 2024 (PDF - 104.54 KB)
 

Bijlagen

Aanvraag-TenneT goedkeuring voorstel LT transportrechten Cobra 2023 en 2024 - 30 september 2022 (PDF - 287.22 KB)