Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM keurt voorstel TenneT langetermijncapaciteit Cobrakabel 2022 goed

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.v. voor de capaciteit voor langetermijn transmissierechten in 2022 op de Cobrakabel goed.

TenneT veilt langetermijn transmissierechten voor de biedzonegrens tussen Nederland en Denemarken (DK1). Het gaat om maandelijkse producten en jaarlijkse producten. TenneT moet de hoeveelheid die zij gaat aanbieden ter goedkeuring voorleggen aan de ACM. In het voorstel van 29 november 2021 geeft TenneT aan wat de hoeveelheid voor 2022 is (120 MW maandelijkse producten en 180 MW jaarlijkse producten). Dat is dezelfde capaciteit als in 2021.

Goedkeuring

In het besluit van 21 december 2021 keurt de ACM het voorstel voor de voor de capaciteit voor langetermijn transmissierechten in 2022 goed. De ACM is van oordeel dat het voorstel voldoet aan de eisen van de Elektriciteitswet en van de Netcode elektriciteit.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

ACM keurt voorstel TenneT langetermijncapaciteit Cobrakabel 2022 goed (PDF - 95.85 KB) Aanvraag TenneT goedkeuring voorstel TenneT langetermijncapaciteit Cobrakabel 2022 goed (PDF - 323.54 KB)