Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank over fusie Sanoma en Iddink

De rechtbank Rotterdam bevestigt de voorwaarden die ACM aan de goedkeuring van de fusie Sanoma en Iddink heeft verbonden , maar oordeelt dat ACM op één punt haar besluit beter moet motiveren. De rechtbank geeft ACM opdracht nader onderzoek te doen en op die basis een nieuw besluit te nemen.

De ACM is tevreden dat de Rechtbank bevestigt dat gedragsvoorwaarden een adequaat middel kunnen zijn om mededingingsproblemen op te lossen en innovatie te bevorderen.

Wat is er aan de hand?

Uitgever Sanoma Learning heeft schoolboekendistributeur Iddink Group overgenomen. Iddink Group was ook eigenaar van Magister, een digitaal platform dat door veel middelbare scholen wordt gebruikt. Sanoma Learning was eigenaar van uitgeverij Malmberg, een educatieve uitgever die papieren en digitale leermiddelen aanbiedt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft voorwaarden verbonden aan haar goedkeuring. De voorwaarden gaan over de toegang die andere uitgevers moeten hebben tot het leermiddelensysteem ‘Magister’. De voorwaarden moeten ervoor zorgen dat innovatie wordt gestimuleerd, maar ook een gelijk speelveld voor uitgevers blijft bestaan. In de uitspraak bevestigt de rechtbank dat deze voorwaarden een adequaat middel zijn om mededingingsproblemen op te lossen.

De rechtbank vernietigt het besluit echter omdat ACM meer onderzoek had moeten doen naar de mogelijke behoefte van scholen om de Electronische LeerOmgeving van de school en het digitale lesmateriaal van uitgevers volledig op elkaar aan te laten sluiten. Als dat zo is dan zou dit volgens de rechtbank concurrenten uit kunnen sluiten. ACM moet meer onderzoek doen naar deze mogelijkheid.

De ACM zal op basis van de uitspraak van de rechtbank een nieuw besluit nemen.

Lees de uitspraak van de rechtbank Rotterdam op rechtspraak.nl