Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: Sanoma mag Iddink ook na vervolgonderzoek onder voorwaarden overnemen

Uitgever Sanoma mag Iddink overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft na een rechterlijke uitspraak meer onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze overname. De ACM stelt na haar vervolgonderzoek dezelfde voorwaarden aan deze overname. Deze moeten ervoor zorgen dat innovatie wordt gestimuleerd, maar ook een gelijk speelveld voor uitgevers blijft bestaan.

Iddink is behalve schoolboekendistributeur ook eigenaar van Magister, een digitaal platform dat door veel middelbare scholen wordt gebruikt. In Magister zit bijvoorbeeld digitaal lesmateriaal, lesroosters, resultaten van leerlingen en huiswerkopdrachten. Sanoma is eigenaar van uitgeverij Malmberg, een educatieve uitgever die papieren en digitale leermiddelen aanbiedt.

Wat is er aan de hand?

In 2019 keurde de ACM de overname van Iddink door Sanoma onder voorwaarden goed. Na de overname moest Sanoma het digitale platform op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden openstellen voor andere uitgevers. Dit voorjaar vernietigde de rechter het besluit omdat de motivering van de ACM op één punt onvoldoende onderbouwd was. De ACM heeft daarom opnieuw onderzoek gedaan. De vraag was of er na de overname een risico bestond dat Sanoma het digitale platform en leermiddelen van haar uitgeverij gebundeld zouden gaan verkopen met negatieve effecten voor de concurrentie tussen educatieve uitgevers als gevolg.

Uit het onderzoek van de ACM komt naar voren dat het niet aannemelijk is dat Sanoma producten gebundeld op zo’n manier gaat aanbieden die de concurrentie schaadt. Zo komt uit het marktonderzoek onder scholen naar voren dat zij een digitaal platform en leermiddelen niet gecombineerd willen afnemen en dat vaksecties leermiddelen eerder kiezen op basis van kwaliteit dan op prijs. De ACM heeft ook onderzocht wat het effect op de concurrentie zou kunnen zijn als Sanoma de producten toch zou bundelen. De ACM komt tot de conclusie dat dit effect zeer klein is, waardoor concurrenten van partijen niet zullen worden afgeschermd van de markt en de huidige concurrentie niet zal worden aangetast als gevolg van de overname.

De ACM heeft daarnaast besloten om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste rechter in fusiezaken. De ACM is het namelijk niet eens met het oordeel van de rechtbank dat er sprake is van een motiveringsgebrek in het besluit.

Wat doet de ACM bij fusies en overnames?

Het is bij elke fusie of overname de vraag of direct na de transactie en in de toekomst nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie zorgt ervoor dat een product voor een goede prijs en kwaliteit op de markt is en dat innovatie wordt gestimuleerd. Daarom beoordeelt de ACM vooraf of de bedrijven mogen fuseren of elkaar mogen overnemen. De ACM gaat na of de markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.