Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb over overname van Iddink door Sanoma

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat de ACM terecht een vergunning onder voorwaarden heeft verleend voor de overname door uitgever Sanoma van schoolboekendistributeur Iddink, en handhaaft het besluit van de ACM uit 2019. Sanoma/Iddink moet ‘Magister’, het digitale leermiddelenplatform, openstellen voor andere uitgevers.

Wat is er aan de hand?

In 2019 keurde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de overname van schoolboekendistributeur Iddink door uitgever Sanoma onder voorwaarden goed. Iddink is ook eigenaar van Magister, een digitaal platform dat door veel middelbare scholen wordt gebruikt. In Magister zit bijvoorbeeld digitaal lesmateriaal, lesroosters, resultaten van leerlingen en huiswerkopdrachten. Sanoma is eigenaar van uitgeverij Malmberg, een educatieve uitgever die papieren en digitale leermiddelen aanbiedt. De ACM heeft voorwaarden verbonden aan haar goedkeuring. Na de overname moest Sanoma haar digitale platform Magister op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden openstellen voor andere uitgevers. De voorwaarden moeten ervoor zorgen dat innovatie wordt gestimuleerd, maar ook een gelijk speelveld voor uitgevers blijft bestaan. 
De rechtbank heeft in 2021 de voorwaarden die de ACM aan de goedkeuring van de overname had verbonden bevestigd, maar geoordeeld dat de ACM op één punt haar besluit nader had moeten motiveren. De rechtbank vernietigde daarom het goedkeuringsbesluit. Na de uitspraak van de rechtbank heeft de ACM nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze overname. Na dit vervolgonderzoek heeft de ACM dezelfde voorwaarden aan de goedkeuring van de overname verbonden.

Het CBb oordeelt nu dat de ACM in 2019 terecht goedkeuring onder voorwaarden heeft verleend voor de overname. Volgens het CBb heeft de ACM op basis van alle factoren terecht geoordeeld dat  het niet aannemelijk is dat Sanoma en Iddink de mogelijkheid en prikkel hebben om door middel van bundeling van Magister met Malmberg-leermiddelen concurrenten af te schermen. De rechtbank heeft dit volgens het CBb onvoldoende ingezien Ook heeft ACM de keuze voor het stellen van voorwaarden (gedragsverbintenissen) voor eerlijke, redelijke en niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voldoende onderbouwd. 
Met dit oordeel van de hoogste rechter in fusiezaken staat vast dat Sanoma definitief Iddink onder voorwaarden mag overnemen.