Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank over ACM-verbod overname van Mauritskliniek door Bergman Clinics

De rechtbank heeft op 12 mei 2023 uitspraak gedaan in de fusiezaak Bergman Clinics/Mauritskliniek. De rechtbank oordeelt dat de ACM onvoldoende heeft aangetoond dat Bergman onmisbaar is voor zorgverzekeraars en verzekerden. Om die reden verklaart de rechtbank het beroep gegrond en vernietigt zij het besluit van de ACM.

Wat is er aan de hand?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 23 december 2021 besloten dat Bergman Clinics geen toestemming kreeg om Mauritskliniek over te nemen. Tegen dat besluit heeft Bergman Clinics beroep aangetekend.

Bergman Clinics en Mauritskliniek zijn zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) die planbare en minder complexe medisch specialistische zorg leveren. Bergman Clinics biedt vooral oogheelkunde, orthopedie en dermatologie. Bergman Clinics is verreweg de grootste en meest bekende ZBC-keten van Nederland, met meer dan 40 locaties verspreid over het land. Mauritskliniek heeft vijf locaties en biedt vooral dermatologische zorg aan.

De ACM concludeerde dat Bergman Clinics door de overname een nog sterkere machtspositie zou krijgen bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Uit diepgaand onderzoek van de ACM bleek dat de prijzen van geleverde zorg na de voorgaande fusie tussen Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics in vergelijking met andere klinieken en ziekenhuizen in de afgelopen jaren sterker zijn gestegen. De ACM concludeerde dat de overname van Mauritskliniek zou leiden tot verdere prijsstijgingen, waardoor innovatieve zorg minder betaalbaar zou worden.

De ACM heeft daarom besloten geen vergunning te verlenen voor deze overname.

De rechtbank oordeelt dat de ACM de juiste wettelijke maatstaf heeft gehanteerd bij het beoordelen van de concentratie. De ACM kan dus beoordelen of een fusie leidt tot een significante beperking van de mededinging als gevolg van een verslechtering van de onderhandelingspositie van de verzekeraars. De rechtbank is echter van oordeel dat de ACM onvoldoende de onmisbaarheid van Bergman Clinics voor zorgverzekeraars en hun klanten aannemelijk heeft gemaakt. Het prijsonderzoek dat de ACM heeft verricht kan in de ogen van de rechtbank het besluit niet zelfstandig dragen. Om die reden oordeelt de rechtbank dat het besluit onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en gemotiveerd. De rechtbank vernietigt daarom het besluit van de ACM om de overname te verbieden.

Tegen deze uitspraak is nog hoger beroep mogelijk.

De uitspraak is te vinden op ECLI:NL:RBROT:2023:4010, Rechtbank Rotterdam, ROT 22/559 (rechtspraak.nl)