Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meer onderzoek nodig naar overname Mauritskliniek door Bergman Clinics

Bergman Clinics mag Mauritskliniek nog niet overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer onderzoek doen of deze overname kan leiden tot hogere inkoopprijzen voor zorgverzekeraars. Daarom moeten Bergman Clinics en Mauritskliniek een vergunning aanvragen.

Bergman Clinics en de Mauritskliniek zijn zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) waar planbare en minder complexe ziekenhuiszorg wordt geleverd. Bergman Clinics biedt vooral oogheelkunde, orthopedie en dermatologie. Bergman Clinics is de grootste ZBC met meer dan 40 locaties verspreid over Nederland. De Mauritskliniek heeft 5 locaties waar vooral dermatologie wordt uitgevoerd.

Wat is er aan de hand?

Er zijn voorlopige resultaten van een evaluatieonderzoek naar de overname van NL Healthcare Clinics door Bergman Clinics, twee jaar geleden. Daaruit blijkt dat de prijzen van behandelingen door Bergman Clinics mogelijk méér zijn gestegen dan die van vergelijkbare behandelingen door andere ZBC’s en ziekenhuizen. Naar de oorzaak van deze prijsstijgingen is nader onderzoek nodig omdat op basis hiervan een betere voorspelling kan worden gemaakt wat de gevolgen zijn van de fusie tussen Bergman Clinics en de Mauritskliniek. Verschillende verzekeraars zijn kritisch over deze overname. Na de overname zouden zorgverzekeraars minder goed om Bergman Clinics heen kunnen om een compleet zorgpakket aan te kunnen bieden aan hun verzekerden. Bergman Clinics is dan mogelijk in staat om haar prijzen te verhogen.

Deze onderzoeksresultaten zijn voor de ACM voldoende aanleiding om meer onderzoek te willen doen. De ACM beoordeelt dan of zorgverzekeraars als gevolg van de overname kunnen worden geconfronteerd met verdere prijsverhogingen voor de behandeling van hun verzekerden.

Hoe gaat het verder?

Als Bergman Clinics en Mauritskliniek de overnameplannen willen doorzetten en een vergunning aanvragen, zal de ACM de gevolgen van deze overname verder onderzoeken.

ACM, fusies en overnames in de zorg

De ACM levert met de beoordeling van fusies en overnames in de zorg een bijdrage aan de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. Het gaat bij de beoordeling van overnames om de gevolgen voor patiënten en verzekerden. Wanneer patiënten en zorgverzekeraars na de fusie of overname voldoende andere opties overhouden, draagt dat bij aan lagere prijzen, een hogere kwaliteit en meer innovatie van de zorg.