Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb tariefbesluit nieuwe glasvezeldiensten consumenten

20-05-2019

Het CBb heeft op 14 mei 2019 het besluit van ACM tot vaststelling van tarieven voor nieuwe diensten voor het glasvezelnetwerk van KPN grotendeels in stand gelaten.

De uitspraak

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 14 mei 2019 uitspraak gedaan op het beroep van T-Mobile Nederland en T-Mobile Thuis tegen het tariefbesluit nieuwe diensten FttH.

Het CBb heeft geoordeeld dat het rekenmodel van de ACM voor de tarieven van de zogenaamde ‘Doe het zelf-toegang’ voor andere aanbieders tot het KPN glasvezelnetwerk juist is. Die tarieven had T-Mobile aangevochten.

Met de uitspraak van het CBb staan de maximumtarieven van de zogenaamde ‘Doe het zelf-toegang’ definitief vast. Wel moet de ACM voor de dienst project- of bulkmigratie nog een nader onderzoek doen naar de hoogte van dat tarief. Het CBb heeft op dat punt het beroep van T-Mobile gegrond verklaard.

Volgens het CBb heeft de ACM niet voldoende gemotiveerd waarom het tarief voor een migratie die onderdeel is van een project- of bulkmigratie hetzelfde is als het tarief van een enkele migratie. Met een bulk- of projectmigratie worden veel migraties tegelijk uitgevoerd. Het tarief voor een enkele migratie had de ACM al in een eerder besluit vastgesteld.

Deze uitspraak is onherroepelijk.

Achtergrond

KPN heeft een eigen glasvezelnetwerk gericht op consumenten. Andere telecomaanbieders kunnen toegang inkopen op dit netwerk, zodat zij ook diensten aan hun klanten kunnen aanbieden. Dit heet ‘ontbundelde toegang’. De ACM reguleert verschillende tarieven die KPN mag rekenen voor de ontbundelde toegang tot dit glasvezelnetwerk. Hiermee wordt voorkomen dat KPN voor bepaalde diensten te hoge tarieven kan vragen.
Eerder stelde het CBb de ACM al in het gelijk in een zaak die T-Mobile had aangespannen over de rekenmethode voor het vaststellen van de toegangstarieven. Nu gaat het over de tarieven voor een aantal nieuwe toegangsdiensten.

Om welke diensten gaat het

KPN biedt vier nieuwe diensten aan:

  • Aansluitpunt (FTU) vervanging door operator,
  • Doe Het Zelf Monteur (DHZ) voor Telco-Telco migraties,
  • DHZ voor Poortmigraties en
  • Project- en Bulkmigraties

Dit zijn allemaal diensten waarmee andere telecomaanbieders zelf (makkelijker) werkzaamheden voor hun klanten kunnen uitvoeren. KPN heeft kostprijsonderbouwingen voor deze diensten aangeleverd. De ACM heeft deze kostprijsonderbouwingen beoordeeld en tariefplafonds vastgesteld.