Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt tariefbesluit ontbundelde toegang (FttH) vast

De ACM heeft vastgesteld welke maximumtarieven KPN mag rekenen aan concurrenten die gebruik willen maken van het glasvezelnetwerk naar woningen van KPN. Dit glasvezelnetwerk heet Fiber to the Home (FttH).

Waarom maximumtarieven?

De ACM heeft op 17 december 2015 regels en verplichtingen opgelegd aan KPN. KPN moet andere telecomaanbieders toegang  geven tot het vaste kopernetwerk en het glasvezelnetwerk naar woningen. Dit principe heet ontbundelde toegang; hierbij krijgen partijen dus tegen betaling toegang tot het netwerk van een ander. KPN is de enige telecomaanbieder aan wie de ACM dergelijke regels en verplichtingen oplegt. Om te voorkomen dat KPN te hoge tarieven rekent, stelt de ACM maximumtarieven vast. De tarieven gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Waarom moet KPN toegang bieden aan concurrenten?

KPN heeft een eigen koper- en glasvezelnetwerk. Daarmee heeft het bedrijf een sterke positie om telecomdiensten aan te bieden aan consumenten en bedrijven. Andere bedrijven hebben geen eigen netwerk, of niet zo’n uitgebreid netwerk. Zonder het netwerk van KPN zijn zij niet in staat een concurrerend dienstenpakket aan te bieden.

Het is daarom belangrijk dat KPN zijn netwerken openstelt voor concurrenten. Zo kunnen meerdere telecomaanbieders hun diensten aanbieden. Klanten kunnen zo kiezen uit meerdere aanbieders. Dit zorgt ervoor dat aanbieders scherpe prijzen rekenen, meer innoveren en meer investeren.

Wat is er aan het besluit voorafgegaan?

Partijen konden op een eerdere versie van het ontwerpbesluit reageren. Vier partijen hebben een zienswijze ingediend. De ACM heeft de zienswijzen van marktpartijen uitvoerig bestudeerd. De ACM geeft haar reactie op de zienswijzen in de zogenaamde ‘Nota van Bevindingen’. Op een enkel punt heeft de ACM aanleiding gezien het ontwerpbesluit aan te passen. Vervolgens is het ontwerpbesluit aan de Europese Commissie aangeboden. De Commissie had geen opmerkingen ten aanzien van het besluit waarmee het tariefbesluit kon worden afgerond. Tegen het besluit staat beroep bij het CBb over.

 

Documenten

ACM stelt tariefbesluit ontbundelde toegang (FttH) vast (PDF - 404.96 KB)