Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Sectoronderzoek TNF-alfaremmers

De ACM heeft onderzoek gedaan naar de marktontwikkelingen bij TNF-alfaremmers. TNF alfaremmers zijn biologische geneesmiddelen die vooral worden gebruikt door reumapatiënten. Ziekenhuizen kopen deze middelen in ten behoeve van hun patiënten.

In de afgelopen jaren zijn voor drie van de vijf TNF-alfaremmers de patenten afgelopen. Dit heeft tot gevolg gehad dat concurrenten generieke varianten van deze middelen, de zogenaamde biosimilars, op de markt konden brengen.

De ACM heeft geconstateerd dat het aflopen van de patenten wel heeft geleid tot dalingen van de netto-inkoopprijzen, maar dat biosimilars niet altijd voldoende marktaandeel weten te verwerven. De ACM ziet daarom risico’s voor de houdbaarheid van de prijsconcurrentie op lange termijn. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid zijn aan zet om een gelijk speelveld te creëren. De ACM zal bijdragen door onder andere signalen van uitsluiting door het gebruik van voorwaardelijke kortingen te onderzoeken en waar nodig tot handhaving over te gaan.
 

Documenten

Sectoronderzoek TNF Alfaremmers (PDF - 371.96 kB)