Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM-Webinar ‘De toekomst van biosimilarmarkten in Nederland’

Zorgillustratie ACM

De toetreding van generieke varianten van biologische geneesmiddelen tot de geneesmiddelenmarkten is belangrijk voor het betaalbaar houden van de zorg. Meestal dalen de prijzen van geneesmiddelen sterk bij toetreding van deze zogenoemde ‘biosimilars’. Maar biosimilarproducenten verwerven niet altijd een goede marktpositie. Hoe komt dat? En is dat erg? Zouden de prijzen nog sterker dalen bij een groter marktaandeel van de biosimilarproducenten? En wat betekent dit voor de toekomst van biosimilarmarkten in Nederland? Hoe kunnen de verschillende partijen deze toekomst beïnvloeden? Deze vragen staan centraal in het online webinar ‘De toekomst van biosimilarmarkten in Nederland’ dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 19 april organiseert.

Na een welkomstwoord en korte inleiding door Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, zal een panel met deelnemers van ziekenhuizen, een zorgverzekeraar, industrie, wetenschap en de ACM met elkaar en met het publiek in debat gaan aan de hand van een aantal stellingen. Aan het panel nemen deel:

  • Mark Van Houdenhoven, CEO Sint Maartenskliniek en Bijzonder hoogleraar economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg Radboud Universiteit Nijmegen
  • Joris Uges, Ziekenhuisapotheker & manager ziekenhuisapotheek HagaZiekenhuis en Bestuurslid NVZA (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers)
  • Maarten Loof, senior Zorginkoper Medisch Specialistische Zorg & Intramurale Farmacie VGZ
  • Niels Oskam, Business Unit Lead Inflammation, Account & Contracting Amgen
  • Wim de Haart, Manager gezondheidseconomie en vergoedingen VIG (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)
  • Ilan Akker, Senior medewerker toezicht Directie Zorg ACM

Michiel Verkoulen, Partner bij Zorgvuldig Advies, leidt het webinar. Het webinar begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Aanmelding

Het webinar is bedoeld voor een breed publiek. Deelname is kosteloos. Wij vragen u wel om u aan te melden. U kunt hiervoor mailen naar zorgwebinar2021@acm.nl onder vermelding van uw naam, de organisatie en functie. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Kort voor 19 april zullen wij u de inloggegevens sturen.

Voor eventuele vragen kunt u eveneens mailen naar het hiervoor genoemde e-mailadres. Als u uw contactgegevens achterlaat zullen wij contact met u opnemen.

Achtergrond

Dit webinar is een onderdeel van de activiteiten van de ACM ten aanzien van biosimilarmarkten. In 2019 heeft de ACM een sectoronderzoek naar TNF-alfaremmers gepubliceerd. De ACM constateerde in het onderzoek dat de prijzen van geneesmiddelen door biosimilartoetreding sterk daalden, maar dat daadwerkelijke toetreding van biosimilarproducenten in bepaalde gevallen sterk achterbleef bij de verwachtingen. Deze ontwikkeling heeft potentieel negatieve consequenties voor de concurrentie op de lange termijn. De prikkel om biosimilars te ontwikkelen en op de Nederlandse markt aan te bieden neemt hierdoor af. Belangrijk daarbij is dat de kosten voor het ontwikkelen van biosimilars veel hoger liggen dan voor traditionele generieke geneesmiddelen.

Dit roept de vraag op of biosimilarmarkten op de lange termijn goed genoeg zullen werken om te zorgen voor lagere prijzen na het aflopen van het patent. We zien nu al dat er weinig biosimilarproducenten toetreden tot markten voor weesgeneesmiddelen, dat zijn geneesmiddelen voor een beperkte groep patiënten. De ACM volgt de biosimilarmarkten en is scherp op potentiële mededingingsovertredingen. In het najaar van 2020 heeft de ACM een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor ziekenhuisapothekers- en inkopers om mogelijke mededingingsproblemen te herkennen. De ACM organiseert dit webinar omdat er meer nodig is, en omdat meerdere partijen hierin een rol kunnen vervullen.

Wat zijn biologische geneesmiddelen en biosimilars?

Biologische geneesmiddelen zijn gemaakt op basis van levende organismen en hebben een veel grotere en complexere moleculaire structuur dan synthetische geneesmiddelen.

Een biosimilar is grotendeels gelijk aan het biologische geneesmiddel met een patent op de werkzame stof (ook wel het referentiegeneesmiddel genoemd), maar niet exact hetzelfde. Een gangbare definitie van een biosimilar is: een geneesmiddel zonder klinisch betekenisvolle verschillen met het referentieproduct.

 

Zie ook