Kruimelpad

Richtsnoeren van ACM over vereenvoudigde afdoening van boetezaken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Richtsnoeren opgesteld voor vereenvoudigde afdoening van boetezaken. Als een onderneming of een persoon bij een boetezaak bereid is de overtreding te erkennen en daarvoor een boete te accepteren, kan de ACM de behandeling van de zaak vereenvoudigen.

Hiermee kunnen langdurige juridische procedures worden voorkomen en kunnen zaken sneller en met lagere kosten worden afgerond. Daar hebben zowel de overtreder als de ACM baat bij.

De Richtsnoeren geven op hoofdlijnen weer hoe de ACM hierbij te werk gaat.

De ACM heeft ook antwoorden gegeven op een aantal vragen over vereenvoudigde afdoening.