Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vereenvoudigde afdoening kan langdurige juridische procedures voorkomen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Richtsnoeren opgesteld voor ‘vereenvoudigde afdoening van boetezaken’. Als een onderneming of een persoon bij een boetezaak bereid is de overtreding te erkennen en daarvoor een boete te accepteren, kan de ACM de behandeling van de zaak vereenvoudigen. Daarmee kunnen langdurige juridische procedures worden voorkomen en kunnen zaken sneller en met lagere kosten worden afgerond. Daar hebben zowel de overtreder als de ACM baat bij. De Richtsnoeren geven op hoofdlijnen weer hoe de ACM te werk gaat.

10% minder boete, onder voorwaarden

Als de overtreder de overtreding erkent en de boete accepteert, kan de ACM een zogenaamd verkort boetebesluit nemen. De ACM kent de overtreder daarin een boetevermindering van 10% toe.

Effect van optreden staat centraal

Vereenvoudigde afdoening past in de toezichtstijl van de ACM, omdat daarmee procedures sneller tot een einde komen. In de manier waarop de ACM haar taken uitvoert, staat het effect van haar optreden centraal. De ACM wil niet alleen overtredingen bestraffen, maar ook de onderliggende oorzaken aanpakken en herhaling voorkomen. Daartoe kan de toezichthouder kiezen uit een breed scala aan instrumenten: van boete tot voorlichtingscampagne. Deze instrumenten worden vaak naast elkaar ingezet, zodat ze elkaar versterken. Het gaat de ACM om een structurele oplossing voor markt- en consumentenproblemen.