Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rendementstoets

Omdat de ACM het maximale leveringstarief voor warmte vaststelt op basis van de gasprijs en niet op basis van de werkelijke kosten van warmteleveranciers, kan het voorkomen dat een leverancier een meer dan redelijk rendement behaalt. Daarom heeft de wetgever bepaald dat de ACM bij warmteleveranciers een rendementstoets kan uitvoeren. Hierbij toetst de ACM of het rendement van een warmteleverancier op al zijn netten gezamenlijk hoger is dan een door de ACM vast te stellen redelijk rendement (ook wel WACC genoemd). Als uit de rendementstoets blijkt dat het rendement te hoog is geweest kan de ACM een individuele warmteleverancier dwingen om het teveel behaalde rendement terug te betalen aan de afnemer.

In de Beleidsregel rendementstoets warmte heeft de ACM de regels vastgesteld voor de uitvoering van de rendementstoets. In het WACC-besluit staat het redelijk rendement dat warmteleveranciers over periode 2023-2025 mogen behalen. In de Regulatorische accountingsregels (RAR) staan de verslaggevingsregels die warmteleveranciers moeten toepassen bij het aanleveren van financiƫle gegevens aan de ACM voor de uitvoering van de rendementstoets.

De uitkomsten van de rendementsmonitor, maar ook signalen, kunnen voor de ACM aanleiding vormen voor het uitvoeren van een rendementstoets. De ACM verwacht begin 2024 weer een rendementsmonitor uit te voeren.

De ACM heeft belanghebbenden (warmteleveranciers, brancheorganisaties en verbruikersorganisaties) betrokken bij de besluitvorming over de wijze waarop de rendementstoets uitgevoerd zal worden. De ACM heeft op 15 juli 2022 de concept Beleidsregel en de concept RAR ter consultatie gepubliceerd. Op 29 augustus 2022 heeft de ACM ook het ontwerp WACC-besluit (het redelijk rendement voor warmteleveranciers) ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden.

De ACM heeft van verschillende belanghebbenden zienswijze ontvangen. De ACM heeft deze betrokken bij de vaststelling van de definitieve Beleidsregel, RAR en het WACC-besluit.