Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beoordelingskader 2007 voor artikel 7.2 Telecommunicatiewet (beëindigingsrecht bij wijziging overeenkomst)

Artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet verplicht aanbieders van elektronische communicatiediensten een wijziging in de overeenkomst vier weken van tevoren bekend te maken. Daarnaast geeft het artikel aan dat abonnees bij een wijziging de overeenkomst kosteloos kunnen beëindigen.
Gebleken is dat bij aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten behoefte bestaat aan een duidelijke invulling van het genoemde wetsartikel. OPTA voorziet hierbij in deze behoefte. Het daartoe opgestelde beoordelingskader geeft een uitleg van artikel 7.2 Tw waarvan OPTA voortaan bij toezicht en handhaving van dit artikel zal uitgaan.

 

Documenten

Beoordelingskader 2007 voor artikel 7.2 Telecommunicatiewet (beëindigingsrecht bij wijziging overeenkomst) (PDF - 169.03 KB)