Kruimelpad

Besluit op bezwaar in de zaken Keukenkampioen B.V. en Keukenconcurrent B.V.

Keukenkampioen B.V. en Keukenconcurrent Nederland B.V. hebben bezwaar ingesteld tegen de openbaarmaking van de sanctiebesluiten van 19 november 2009 in de zaken 426/Keukenkampioen B.V. en 427/Keukenconcurrent Nederland B.V.

De Consumentenautoriteit is van oordeel dat de besluiten om tot openbaarmaking van de sanctiebesluiten over te gaan genomen zijn na een zorgvuldige belangenafweging waarbij de wettelijke procedure van artikel 2.23 Whc is nageleefd.

Het bezwaar van Keukenkampioen B.V. en Keukenconcurrent Nederland B.V. wordt ongegrond verklaard. Keukenkampioen B.V. en Keukenconcurrent Nederland B.V. hebben tegen dit besluit beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam.