Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in de zaken Keukenkampioen en Keukenconcurrent

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 7 mei 2014 in hoger beroep in de zaken van de Keukenkampioen B.V. en Keukenconcurrent B.V. de overtreding bevestigd.

ACM (destijds de Consumentenautoriteit) heeft in haar besluiten van 19 november 2009 vastgesteld dat Keukenkampioen B.V. en Keukenconcurrent B.V. zich niet hielden aan een van de voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen waarbij beide ondernemingen waren aangesloten.

De ondernemingen vroegen in strijd met deze voorwaarden  aan de consument om ruim voor aflevering van hun nieuwe keuken de volledige aankoopsom aan te betalen. De consument liep daardoor onder meer het risico dat hij zijn geld kwijt zou zijn bij een eventueel tussentijds faillissement. Voor deze misleidende handelspraktijk is toen aan beide ondernemingen een boete opgelegd van 110.000 euro.

Het CBb bevestigt in deze uitspraak dat dit een misleidende handelspraktijk is als bedoeld in artikel 6:193c, tweede lid, onder b van het Burgerlijk Wetboek en dat dit een overtreding is. Het CBb verlaagt de boetes naar 50.000 euro per onderneming.

Het hoger beroep van ACM wordt door het CBb gegrond verklaard. Het  CBb is van mening dat ACM in redelijkheid heeft kunnen overgaan tot openbaarmaking van de sanctiebesluiten.

Lees de uitspraak van het CBb op rechtspraak.nl:

De uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl onder ECLI:NL:CBB:2014:163

Deze uitspraak is definitief: hoger beroep is niet mogelijk. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak.