Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluiten in zaken Keukenkampioen B.V. en Keukenconcurrent B.V.

Keukenkampioen en Keukenconcurrent verkopen keukens vanuit winkels in heel Nederland. Zij zijn aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (hierna: CBW). Ondernemers met een CBW-erkenning hanteren de CBW-erkend regeling en voeren het CBW-erkend logo. De CBW-erkende ondernemingen hanteren de algemene voorwaarden van de CBW. In die algemene voorwaarden is onder andere opgenomen dat

  • aanbetalingen tot een maximum van 15% van de totale koopsom onder de CBW-garantieregeling vallen en
  • de rest van het aankoopbedrag betaald moet worden bij aflevering.

De Consumentenautoriteit heeft geconstateerd dat Keukenkampioen en Keukenconcurrent zich niet aan deze voorwaarden houden. Zij vragen namelijk betaling van de volledige koopsom 12 tot 5 dagen voor de levering van een keuken.

De volledig betaalde koopsom valt niet onder de garantieregeling van de CBW. Als tussen betaling van de totale koopsom en levering Keukenkampioen of Keukenconcurrent niet (meer) aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kan 15% van het aankoopbedrag worden gebruikt voor een vervangende koop bij een andere CBW-erkende winkel maar is de consument 85% van de betaalde koopsom kwijt.

Bovendien vragen Keukenkampioen en Keukenconcurrent bij de aankoop van een showroomkeuken een aanbetaling van 25%.

De algemene voorwaarden van de CBW zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond. Dit staat ook boven de voorwaarden. Deze vermelding wekt vertrouwen op bij de consument. Het is dan ook zeer ernstig als een bedrijf zich wel met de CBW-voorwaarden profileert, maar zich er niet aan houdt.

Een bedrijf dat is aangesloten bij een gedragscode zoals de CBW-erkend regeling, daar bekendheid aan geeft, maar zicht er toch niet aan houdt, voert een oneerlijke handelspraktijk.

In deze besluiten legt de Consumentenautoriteit aan Keukenkampioen en aan Keukenconcurrent elk een bestuurlijke boete op van EUR 110.000,-. Ook wordt een last onder dwangsom opgelegd van EUR 5.000,- per dag met een maximum van EUR 200.000,-. Deze last is erop gericht af te dwingen dat de bepalingen over de aanbetaling en betaling bij levering worden nageleefd.

Op 21 december 2009 diende bij de rechtbank Rotterdam een kort geding waarin Keukenkampioen en Keukenconcurrent de rechter vroegen de besluiten van de Consumentenautoriteit te schorsen en openbaarmaking van de besluiten te verbieden. De rechter heeft deze verzoeken afgewezen op 6 januari 2010.

Keukenkampioen en Keukenconcurrent hebben toegezegd hun standaard orderformulieren op het punt van de betaling aan te passen. Zij hebben ook bezwaar aangetekend tegen de besluiten van de Consumentenautoriteit. Zij zijn het principieel niet eens met de uitleg die de Consumentenautoriteit aan de CBW-voorwaarden geeft.

 

Bijlagen

Download het sanctiebesluit in de zaak Keukenconcurrent (PDF - 233.78 KB) Download het sanctiebesluit in de zaak Keukenkampioen (PDF - 332.22 KB) Download het besluit tot openbaarmaking in de zaak Keukenkampioen (PDF - 35.9 KB) Download het besluit tot openbaarmaking in de zaak Keukenconcurrent (PDF - 35.45 KB)