Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar (met BAC) in de zaak Tele2 Nederland B.V.

Tele2 is kort na invoering van de WLR een aantal grootschalige wervingscampagnes gestart. Via direct mailing en/of telemarketing trachtte Tele2 een vastnetabonnement af te sluiten met de klanten die bij haar reeds een overeenkomst hadden afgesloten voor gesprekskosten (Carrier Preselectie). De Consumentenautoriteit heeft geconstateerd dat Tele2 bij de werving verschillende verplichtingen uit het Burgerlijk wetboek (Wet Koop op Afstand) niet heeft nageleefd. In het sanctiebesluit van 23 maart 2009 legt de Consumentenautoriteit hiervoor aan Tele2 een drietal bestuurlijke boetes op met een totaalbedrag van EUR 70.000,-.

Tele2 heeft bezwaar ingesteld tegen het besluit van 23 maart 2009. Over deze bezwaren heeft de Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit aan de Consumentenautoriteit schriftelijk advies uitgebracht.

In de beslissing op bezwaar volgt de Consumentenautoriteit grotendeels het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit.

Op één onderdeel van het bezwaar - het in de periode van mei tot en met juli 2007 tijdens telemarketinggesprekken (in werkwijze C) niet tijdig vermelden van de abonnementskosten (per maand) en de daarvoor opgelegde boete- heeft de Consumentenautoriteit het advies niet gevolgd, maar gekozen voor een nadere motivering waarom zij toch van mening is dat Tele2 door het enkele verstrekken van informatie per brief voorafgaand aan het telemarketinggesprek niet heeft voldaan aan de informatieverplichting van artikel 7:46c van het Burgerlijk Wetboek.

Dat betekent dat de bezwaren van Tele2 voor het overige worden afgewezen.

Tele2 heeft geen beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar.

 

Bijlagen

Download het besluit op bezwaar in de zaak Tele2 (PDF - 129.4 KB) Download het advies van de Bezwaar Advies Commissie in de zaak Tele2 (PDF - 2.11 MB)