Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenautoriteit vordert dwangsommen in bij Pretium Telecom

Onderstaande informatie is mogelijk verouderd. Vanaf 13 juni 2014 treden nieuwe consumentenregels in werking. Wilt u meer weten?

Consumentenregels vanaf 13 juni 2014


De Consumentenautoriteit heeft na een controle vastgesteld, dat Pretium Telecom doorgaat met het op onjuiste wijze werven van klanten voor vastnet telefoonabonnementen. In een controle bij een aantal callcenters die in opdracht van Pretium werken heeft de Consumentenautoriteit opgenomen gesprekken gevorderd. Na onderzoek daarvan heeft de toezichthouder een veelvuldige overtreding geconstateerd van de regel dat het bedrijf dat klanten werft per telefoon aan het begin van het gesprek duidelijkheid moet verschaffen over zijn identiteit en het commerciƫle doel van zijn telefoontje. Omdat de Consumentenautoriteit in haar eerdere besluit het bedrijf heeft gelast haar telefonische werving conform de regels aan te passen, verbeurt het bedrijf hiermee dwangsommen van in totaal EUR 35.000,=. Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit: "Eerder constateerden wij dat het bedrijf de regels overtrad. Nu blijkt dat dat nog steeds gebeurt, treden wij daartegen op om te zorgen dat het stopt. Consumenten moeten de komende tijd helaas nog steeds extra waakzaam zijn."

De Consumentenautoriteit zal de komende maanden de wervingspraktijk van Pretium Telecom strikt blijven monitoren. De toezichthouder zal waar nodig opnieuw dwangsommen opleggen om naleving van de lasten af te dwingen.

Pretium Telecom bestrijdt dat zij de opgelegde lasten heeft overtreden en daarmee dwangsommen heeft verbeurd. Het bedrijf heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het boetebesluit van de Consumentenautoriteit. Dit bezwaar is momenteel in behandeling.

Achtergrond bij dit besluit

Op 7 maart jl. heeft de Consumentenautoriteit naar buiten gebracht dat zij Pretium Telecom een boete van EUR 87.000,= heeft opgelegd voor de manier waarop het bedrijf via de telefoon klanten werft. Daarnaast heeft de Consumentenautoriteit in dat besluit het bedrijf drie lasten onder dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat de wervingspraktijk in overeenstemming wordt gebracht met de geldende regels. Omdat bij de controle bleek dat het bedrijf op het punt van de vermelding van de identiteit en het commerciƫle doel van het gesprek nog steeds de geldende regels niet naleeft, verbeurt het nu dwangsommen. De ontbindingstermijn wordt inmiddels wel correct vermeld in de welkomstbrief. Het onderzoek naar de correcte vermelding van de gesprekskosten loopt nog.