Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenautoriteit beboet Pretium Telecom voor telefonische werving

Onderstaande informatie is mogelijk verouderd. Vanaf 13 juni 2014 treden nieuwe consumentenregels in werking. Wilt u meer weten?

Consumentenregels vanaf 13 juni 2014


De Consumentenautoriteit stelt vast dat de wervingspraktijk van Pretium Telecom in strijd is met de wet. Daarom legt de Consumentenautoriteit Pretium Telecom boetes op van in totaal EUR 87.000,= voor de manier waarop het bedrijf via de telefoon klanten werft voor vastnetabonnementen. Daarnaast legt de Consumentenautoriteit Pretium Telecom drie lasten onder dwangsom op om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn wervingspraktijk in overeenstemming brengt met de regels.

Achtergronden besluit

Pretium Telecom maakt gebruik van externe callcenters die op grote schaal onaangekondigd consumenten benaderen met het aanbod voor een vastnetabonnement. Sinds begin 2007 ontving de Consumentenautoriteit via diverse kanalen, zoals ConsuWijzer, een groot aantal klachten en meldingen over de wijze waarop Pretium klanten werft.

Bij de verkoop van abonnementen aan consumenten via de telefoon gelden de wettelijke regels voor koop of afstand. Na zorgvuldig onderzoek heeft de Consumentenautoriteit geconcludeerd dat Pretium aan het begin van het telefoongesprek niet duidelijk aangaf namens welk bedrijf men belde en met welk doel. Ook werd tijdens het gesprek onvoldoende informatie gegeven over het abonnement en hoe de consument er weer van af kon komen. Tot slot werd in de welkomstbrief die de consument later ontving de ontbindingsmogelijkheid die de wet vereist niet correct vermeld, waardoor de consument ernstig in zijn rechten wordt beknot.

Voor deze overtredingen zijn boetes opgelegd van in totaal EUR 87.000,=. Om aan de nog voortdurende overtredingen op korte termijn een einde te maken en ervoor te zorgen dat Pretium zich in de toekomst wel aan de regels houdt, zijn drie lasten onder dwangsom opgelegd. Binnen de gestelde termijn moet Pretium Telecom deze overtredingen beƫindigen, anders verbeurt het bedrijf een dwangsom. Pretium Telecom heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit. Dit schort de opgelegde maatregelen niet op.

Procedure

De Consumentenautoriteit heeft op 4 december 2008 haar besluit genomen en het bedrijf in kennis gesteld van haar besluit tot openbaarmaking. Dit heeft Pretium Telecom via een procedure bij de rechter willen voorkomen. Pretium heeft de uitspraak van de rechter, die komende week werd verwacht, echter niet afgewacht. Gisteravond heeft Pretium de door haar gestarte procedure stopgezet. Vandaag heeft het bedrijf over het besluit van de Consumentenautoriteit een paginagrote advertentie geplaatst in diverse landelijke dagbladen. Hiermee is voor de Consumentenautoriteit de belemmering weggenomen om de inhoud van het besluit naar buiten te brengen.

Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit: "Zorgvuldig onderzoek heeft uitgewezen dat Pretium Telecom zich niet heeft gehouden aan de regels die gelden voor telefonische werving. Veel consumenten hebben op basis van onvolledige of verwarrende informatie een abonnement afgesloten. Daarom leggen wij een sanctie op evenals maatregelen die herhaling in de toekomst moeten voorkomen."