Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa gaat fusie Zeeuwse ziekenhuizen opnieuw nader onderzoeken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat de beoogde fusie van Ziekenhuis Walcheren en Oosterscheldeziekenhuizen in Zeeland opnieuw diepgaand onderzoeken. Beide ziekenhuizen hebben op 25 juni jongstleden hun voornemen om te fuseren bij de NMa kenbaar gemaakt. De NMa concludeert, na een eerste onderzoek, dat de concurrentie mogelijk kan worden belemmerd op de markten voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Daarom heeft de NMa besloten dat voor het tot stand brengen van deze concentratie een vergunning is vereist. Indien de Zeeuwse ziekenhuizen een vergunning aanvragen, dan zal de NMa in principe binnen 13 weken beslissen of de fusie wel of niet wordt toegestaan.

De ziekenhuizen hebben naar voren gebracht dat de fusie efficiëntievoordelen oplevert die opwegen tegen de mogelijke nadelen van de fusie. De NMa concludeert dat deze vooralsnog onvoldoende aannemelijk zijn gemaakt. De zorgen van de NMa concentreren zich op de beperking van de keuzemogelijkheden voor patiënten in de regio Midden-Zeeland doordat er slechts één algemeen ziekenhuis overblijft.

De beoogde fusiepartners hebben de voorgenomen fusie al een keer eerder, in augustus 2005, gemeld bij de NMa. In november 2005 heeft de NMa ook toen aangegeven dat voor deze fusie een vergunning was vereist. Het daarop volgende nadere onderzoek is in augustus 2006 afgebroken omdat de ziekenhuizen, voordat de NMa een definitief besluit had genomen over deze fusie, de vergunningvraag introkken.