Kruimelpad

Correspondentie

Toelichting ACM op de verplichting van ADRZ om toetreding te faciliteren

21-12-2015

ACM geeft een toelichting op de verplichting van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis om haar faciliteiten open te stellen voor andere aanbieders van ziekenhuiszorg.

ACM heeft in 2009 voorwaarden verbonden aan de fusie van twee Zeeuwse ziekenhuizen (zaak 6424 Ziekenhuis Walcheren - Oosterscheldeziekenhuizen). Eén van de voorwaarden houdt in dat ADRZ verplicht is haar faciliteiten ter beschikking te stellen aan iedere partij die ziekenhuiszorg wil aanbieden.

In deze brief geeft ACM nadere uitleg aan deze voorwaarde.