Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijzigingsbesluit in bouwzaak Noord Holland Acht

In zaak 2873 / NH8 heeft de NMa op 7 mei 2012 wijzigingsbesluiten genomen. In deze besluiten worden de besluiten op bezwaar van 18 december 2007 en 22 april 2009 - waarbij aan Ballast Nedam, Vermeer en Ooms boetes werden opgelegd wegens overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw bij de aanbesteding van vijftien grote infrastructurele projecten in de regio Haarlemmermeer/Schiphol - gewijzigd en wordt de hoogte van de aan Ballast Nedam, Vermeer en Ooms op te leggen boetes opnieuw bepaald. Met deze besluiten geeft de NMa gevolg aan de opdracht die het CBb haar gaf in zijn tussenuitspraken van 14 maart 2012 in de hoger beroepsprocedures die deze ondernemingen tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam hebben ingesteld. Het CBb concludeerde dat de opgelegde boetes te hoog zijn in vergelijking met de boetes die de NMa heeft opgelegd voor inhoudelijk vergelijkbare kartels. Het CBb droeg de NMa op om de hoogte van de aan Ballast Nedam, Vermeer en Ooms op te leggen boetes opnieuw te bepalen overeenkomstig de systematiek zoals gehanteerd in zaak 3183 / WO6.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 2873 (Ballast Nedam) (PDF - 31.57 KB) Besluit in zaak 2873 (Ooms Avenhorn B.V.) (PDF - 31.29 KB) Besluit in zaak 2873 (Vermeer Infrastructuur) (PDF - 31.41 KB)