Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar in bouwzaak Ooms Avenhorn B.V.

Ooms Avenhorn B.V. is een van de partijen die een boete opgelegd heeft gekregen in zaak 2873 NH-8. Tegen dit besluit heeft Ooms te laat bezwaar gemaakt, waardoor zij door de Raad niet-ontvankelijk is verklaard. De Raad heeft aangeven (ondanks dat in deze zaak al op bezwaar was beslist) bereid te zijn de opgelegde boete te verlagen, mits voldaan werd aan twee voorwaarden; het deelnemen aan de Collectieve Regeling Bouwnijverheid en het intrekken van de beroepsprocedure in zaak 2873. Ooms heeft voldaan aan deze voorwaarden en de Raad heeft de boete bij wijzigingsbesluit van 15 september 2006 verlaagd van EUR 3.604.000 naar EUR 1.976.700. Ooms is in bezwaar gegaan tegen deze beslissing. Zij meent dat de wettelijke rente niet in rekening kan worden gebracht nu het besluit van 18 december 2003 niet in werking is getreden en zij meent dat in haar zaak de GWW-boeterichtsnoeren hadden moeten worden toegepast. Ooms verwijst hierbij naar het advies van de BAC in de bezwaarzaken Ballast Nedam en Vermeer (andere karteldeelnemers in NH-8). De BAC heeft in haar advies geconcludeerd ongegrondverklaring van de bezwaren.
In het besluit op bezwaar is er voor gekozen om ten aanzien van de wettelijke rente af te wijken van het standpunt van de BAC. De Raad stelt dat er enkel sprake is van een feitelijke mededeling ten aanzien van de wettelijke rente en dit geen onderdeel uitmaakt van het besluit. De Raad acht het bezwaar van Ooms op dit punt niet-ontvankelijk. Wat betreft de GWW-boeterichtsnoeren verwijst de Raad naar de overwegingen in de zaken Ballast Nedam en Vermeer en volgt hij het advies van de BAC om alle bezwaren in de NH-8 zaken op dit punt op gelijke wijze te beoordelen. De Raad concludeert dat het bezwaar van Ooms niet-ontvankelijk is ten aanzien van de wettelijke rente en ongegrond is ten aanzien van de GWW-boeterichtsnoeren.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 2873 (PDF - 126.88 KB) Advies van de adviescommissie bezwaarschriften mededingingswet (PDF - 243.61 KB)