Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp Methodebesluit RNB gas 2005-2007

Ingevolge artikel 81, eerste lid, van de Gaswet stelt de directeur van de Directie Toezicht Energie (DTe) de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, van de kwaliteitsterm en van elke tariefdrager van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld, vast. Dit gebeurt na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met de representatieve organisaties van partijen op de gasmarkt.
Op grond van artikel 3:21 van de Awb ligt het ontwerp methodebesluit voor een periode van twee weken na publicatie in de Staatscourant (29 juli 2004) voor belanghebbenden ter inzage bij de DTe.

 

Bijlagen

Ontwerpbesluit 101732-6 (PDF - 82.3 KB) Bijlage A bij ontwerpbesluit 101732-6 (PDF - 246.37 KB) Bijlage B bij ontwerpbesluit 101732-6 (PDF - 153.87 KB) Bijlage C bij ontwerpbesluit 101732-6 (PDF - 169.08 KB) Bijlage D bij ontwerpbesluit 101732-6 (PDF - 101.21 KB) Bijlage E bij ontwerpbesluit 101732-6 (PDF - 71.48 KB) Staatscourant publicatie (PDF - 81.79 KB)