Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit RNB Elektriciteit 2008-2010

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) heeft voor de vierde reguleringsperiode (1 januari 2008 tot en met 31 december 2010) het besluit als bedoeld in artikel 41, lid 1 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) vastgesteld.

Dit besluit bevat de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering (hierna: x-factor), de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm (hierna: q-factor) en de methode tot vaststelling van het rekenvolume van elke tariefdrager van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: rekenvolumina ).

Ingevolge artikel X van de Wet van 23 november 2006 tot wijziging van de E-wet en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent onafhankelijk netbeheer (hierna: Won) is de looptijd van de besluiten die de Raad op 27 juni 2006 heeft vastgesteld voor het jaar 2007 tot en met het jaar 2009 van rechtswege beperkt tot één jaar.

Dit besluit is van toepassing op de netbeheerders die elektriciteit distribueren over netten met een fijnmazig, regionaal karakter (regionale netbeheerders elektriciteit).

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen het methodebesluit.
 

Bijlagen

102610 Methodebesluit voor de regionale netbeheerders elektriciteit vierde reguleringspriode (PDF - 494.2 kB) 102610 Bijlage 1 - de doelmatigheidskorting en rekenvolumina in rekenkundige formules (PDF - 135.62 kB) 102610 Bijlage 2 - WACC methodiek (PDF - 264.07 kB) 102610 Bijlage 3 - overdracht van het beheer van HS-netten (PDF - 289.09 kB) 102610 Bijlage 4 - kwaliteitsterm in rekenkundige formules (PDF - 133.32 kB) 102610 Bijlage 5 - zienswijzen (PDF - 2.02 MB) Publicatie Staatscourant Methodebesluit (PDF - 149.58 kB) Frontier - Updated cost of capital estimate for energy networks (2008) (PDF - 407.1 kB) Mazars - Onderzoek Financeability Regionale Netbeheerders Elektriciteit (2008) (PDF - 1.89 MB) Oxera - Should DTe adjust expected productivity growth for catch-up effects when setting the X-factor (2008) (PDF - 223.61 kB) Erasmus Universiteit - Syntheserapport validatie vermogenskostenvergoeding regionale netbeheerders elektriciteit (2008) (PDF - 713.61 kB) The Brattle Group - Regional Differences for Gas and Electricity Companies in The Netherlands (2006) (PDF - 558.7 kB) Frontier Economics - Updated cost of capital estimate for energy networks (2007) (PDF - 364.91 kB) Erasmus Universiteit Rotterdam - Syntheserapport validatie vermogenskostenvergoeding regionale netbeheerders (2006) (PDF - 560.29 kB) Frontier Economics - The Cost of Capital for Regional Distribution Networks (2005) (PDF - 506.09 kB) SEO rapport - Op prijs gesteld maar ook op kwaliteit (2004) (PDF - 1.67 MB)