Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Herstel Methodebesluit RNB Elektriciteit 2008-2010

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft voor de vierde reguleringsperiode (1 januari 2008 tot en met 31 december 2010) het besluit als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 op 17 juni 2011 vastgesteld, met inachtneming van de uitspraak van het College voor Beroep van het bedrijfsleven van 29 juni 2010. Dit besluit bevat de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, van de kwaliteitsterm en van het rekenvolume van elke tariefdrager van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij het College voor Beroep van het bedrijfsleven.