Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit RNB gas 2008-2010

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft voor de derde reguleringsperiode (1 januari 2008 tot en met 31 december 2010) het besluit als bedoeld in artikel 81, lid 1 van de Gaswet op 25 april 2008 vastgesteld.

Dit besluit bevat de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering (hierna: x-factor) en van het rekenvolume van elke tariefdrager van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: rekenvolumina). Op grond van artikel 3:44 en 3:11 van de Awb en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur heeft de Raad enkele onderdelen van dit besluit niet openbaar gemaakt.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep

 

Bijlagen

102449-167 Methodebesluit voor de regionale netbeheerders gas in de 3e periode (PDF - 2.29 MB) Bijlage 1 bij besluit 102449-167 rekenkundige formules (PDF - 197.78 KB) Bijlage 2 bij besluit 102449-167 WACC methodiek (PDF - 360.61 KB) Bijlage 3 bij besluit 102449-167 graaddagencorrectie (PDF - 106.92 KB) Bijlage 4 bij besluit 102449-167 zienswijzen (PDF - 1.57 MB) 102449 Publicatie Staatscourant (PDF - 143.7 KB) 102449 - 102463 Aanbiedingsbrief methodebesluit en x-factor en rekenvolumebesluit derde periode RNB gas (PDF - 101.3 KB) Frontier - Updated cost of capital estimate for energy networks (2008) (PDF - 407.1 KB) 102449 Mazars - Onderzoek Financeability Regionale Netbeheerders (2008) (PDF - 273.42 KB) Oxera - Should DTe adjust expected productivity growth for catch-up effects when setting the X-factor (2008) (PDF - 223.61 KB) 102449 Erasmus Universiteit Rotterdam - Syntheserapport validatie vermogenskostenvergoeding regionale netbeheerders gas (2008) (PDF - 842.91 KB) The Brattle Group - Regional Differences for Gas and Electricity Companies in The Netherlands (2006) (PDF - 558.7 KB) Frontier Economics - Updated cost of capital estimate for energy networks (2007) (PDF - 364.91 KB) Erasmus Universiteit Rotterdam - Syntheserapport validatie vermogenskostenvergoeding regionale netbeheerders (2006) (PDF - 560.29 KB) Frontier Economics - The Cost of Capital for Regional Distribution Networks (2005) (PDF - 506.09 KB)