Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Berekening X-factorbesluit, Q-factorbesluit en Rekenvoluminabesluit RNB Elektriciteit 2008-2010

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) heeft besloten de berekening van de x-factor, q-factor en de rekenvolumina voor regionale netbeheerders elekticiteit te publiceren op zijn internetpagina. De Raad heeft daarbij de mogelijke benadeling van de netbeheerders als gevolg van het openbaar maken van gedetailleerde informatie afgewogen tegen het belang van het vergroten van de transparantie van de regulering.

Op basis hiervan heeft de Raad besloten om niet alle gegevens te publiceren, maar in de publicatie van de berekening van de x-factoren, q-factoren en de rekenvolumina de kostendata op een hoger aggregatieniveau te publiceren dan in de oorspronkelijke berekeningen. De Raad is van mening dat hij hiermee een goede balans heeft gevonden tussen het belang van de netbeheerders dat vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt en het belang om de transparantie te vergroten.

Zie verder het besluit van de Raad van 7 oktober 2008 en het Excelbestand met de berekening.

De Raad heeft op 5 november 2008 de berekening inclusief de wijzigingen die voortvloeien uit het honoreren van meerkosten gepubliceerd. Hiervoor refereert de Raad tevens aan twee wijzigingsbesluiten (102612_11 en 102612_16) van dezelfde datum.

 

Bijlagen

Besluit inzake publicatie berekening x-factoren, q-factoren en rekenvolumina voor regionale netbeheerders elektriciteit (PDF - 96.79 KB) Berekening x-factoren, q-factoren en rekenvolumina regionale netbeheerders elektriciteit (gewijzigd) (XLS - 2.75 MB) Berekening x-factoren, q-factoren en rekenvolumina regionale netbeheerders elektriciteit (XLS - 2.75 MB)