Kruimelpad

Uitspraak rechtbank in beroepszaak Calatus B.V.

De rechtbank heeft de boetes aan Calatus B.V. en drie natuurlijke personen grotendeels in stand gelaten. 

De ACM heeft in 2015 boetes opgelegd aan Calatus B.V. en drie natuurlijke personen van in totaal 250.000 euro. Zij hadden consumenten op verschillende aspecten misleid bij de telefonische verkoop van het puzzelmagazine Editie Enigma.

Nadat Calatus B.V. en de natuurlijke personen in bezwaar zijn gegaan, heeft de ACM in 2016 twee overtredingen herroepen. De opgelegde boetes zijn als gevolg daarvan gematigd tot in totaal 195.000 euro.

De rechtbank laat de door de ACM vastgestelde overtredingen volledig in stand. Wel matigt de rechtbank de opgelegde boetes omdat de ACM twee overtredingen heeft herroepen en vanwege de overschrijding van de redelijke termijn. De totale boete komt hiermee neer op 155.000 euro.

Calatus B.V. en de natuurlijk personen kunnen tot 18 augustus 2017 hoger beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.