Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Hoger beroep Calatus B.V. ongegrond verklaard

11-09-2018

In zijn uitspraak van 11 september 2018 verklaart het CBb het hoger beroep van Calatus B.V. ongegrond. Het CBb bevestigt de door de ACM vastgestelde overtredingen en is van oordeel dat de opgelegde boetes van in totaal 155.000 euro evenredig zijn.

Waarover ging het in deze zaak?

De ACM had Calatus B.V. een boete opgelegd vanwege overtredingen van de Wet oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast had de ACM drie natuurlijke personen beboet omdat zij feitelijk leiding hadden gegeven aan deze overtredingen.

Calatus B.V. verkocht telefonisch aan consumenten een halfjaarabonnement op het puzzelblad Editie Enigma. Daarbij heeft Calatus B.V. consumenten structureel misleid. De onderneming gaf misleidende informatie ten aanzien van de prijs van het aanbod. Daarnaast vertelde zij bepaalde essentiële informatie niet ten aanzien van de voornaamste kenmerken, de prijs en de wijze van uitvoering van het halfjaarabonnement. Voor deze overtredingen heeft de ACM aan Calatus B.V. en haar drie feitelijk leidinggevers boetes opgelegd van in totaal 195.000 euro.

Wat gebeurde er eerder in de procedure?

De rechtbank Rotterdam heeft de overtredingen in haar uitspraak van 6 juli 2017 volledig in stand gelaten. Wel matigde zij de boetes tot een totaalbedrag van 155.000 euro. Dit vanwege een gedeeltelijke herroeping in de bezwaarfase en als gevolg van een overschrijding van de redelijke termijn. Calatus en haar feitelijk leidinggevers waren het niet eens met deze uitspraak en hadden hiertegen hoger beroep ingesteld bij het CBb.

De uitspraak van het CBb is het eindoordeel in deze zaak. Het besluit van de ACM is hiermee definitief.