Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitgever van puzzelmagazine Editie Enigma beboet voor misleiding consumenten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt aan Calatus B.V., uitgever van onder andere het puzzelmagazine Editie Enigma, een boete op van in totaal 200.000 euro omdat zij oneerlijke handelspraktijken heeft verricht.

Calatus gaf misleidende informatie en liet essentiële informatie over haar aanbod weg in telemarketinggesprekken. Daarnaast legt ACM boetes op aan drie personen die feitelijk leiding hebben gegeven aan deze overtredingen.

ACM-bestuurslid Anita Vegter: “Consumenten kunnen alleen een afgewogen keuze maken wanneer bedrijven hen juist en volledig informeren over producten en diensten. Alleen dan houden zij vertrouwen in de markt. ACM treedt op tegen bedrijven en personen die consumenten op het verkeerde been zetten.”

Calatus heeft consumenten in de periode van 7 oktober 2013 tot 20 mei 2014 via telemarketing  een halfjaarabonnement op puzzelmagazine Editie Enigma aangeboden. Het aanbod bestond uit een abonnement van een half jaar waarin zeven maal (iedere vier weken) een editie van het puzzelblad op de mat valt. Bij dit halfjaarabonnement ontving de consument het eerste exemplaar gratis. Wilde de consument het abonnement niet, dan moest hij dit binnen twee weken na ontvangst van het eerste gratis exemplaar opzeggen.

In de gevoerde telemarketinggesprekken handelde Calatus in strijd met de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Tijdens telefonische verkoopgesprekken werd aan consumenten misleidende informatie gegeven over het product dat hen werd aangeboden. Consumenten konden het idee krijgen dat zij gebeld werden voor een gratis exemplaar van een puzzelblad temeer omdat zij eerder in een enquête hadden aangegeven dat zij daarover gebeld mochten worden. Het eigenlijke doel was echter hen een halfjaarabonnement te verkopen. Daarnaast verzuimde Calatus om consumenten essentiële informatie over dit abonnement te geven, zoals de totaalprijs van het abonnement. Consumenten hebben daardoor mogelijk een beslissing genomen over het aanbod die zij anders – als zij over alle relevante informatie hadden beschikt – misschien niet hadden genomen.
Calatus geeft aan zijn praktijk inmiddels te hebben aangepast. ACM heeft dit niet getoetst.