Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit faciliteren meerdere leveranciers op een aansluiting

Na de consultatie van het ontwerpbesluit heeft de ACM een beslissing genomen over de codewijziging meerdere elektriciteitsleveranciers op een aansluiting.

Het ontwerpbesluit is opgesteld op basis van het voorstel van Netbeheer Nederland en NEDU. Het besluit betreft een wijziging van verschillende voorwaarden:

  • Netcode elektriciteit
  • Meetcode elektriciteit
  • Systeemcode elektriciteit
  • Begrippencode elektriciteit
  • Tarievencode elektriciteit en
  • Informatiecode elektriciteit en gas.

Het besluit houdt in dat de ACM het voorstel van Netbeheer Nederland en NEDU vaststelt.

Het definitieve besluit van de ACM geeft  groot- en kleinverbruikers de mogelijkheid om met meer dan één elektriciteitsleverancier tegelijk een contract te sluiten. Een huishoudelijke afnemer die elektriciteit afneemt bij een bepaalde leverancier, kan dan bijvoorbeeld een andere leverancier kiezen voor de laadpaal van zijn elektrische auto.

Een tweede voorbeeld is een grootzakelijke afnemer die naast het elektriciteitsverbruik ten behoeve van zijn bedrijf over een productie-installatie beschikt. Voor deze afnemer kan het voordelig zijn om zijn elektriciteitsverbruik te contracteren bij de ene leverancier en zijn elektriciteitsproductie bij een andere leverancier. Deze nieuwe keuzemogelijkheid kan een stimulans zijn voor de energietransitie in Nederland.

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?