Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit faciliteren meerdere leveranciers op een aansluiting

Het voorgenomen besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft groot- en kleinverbruikers de mogelijkheid om met meer dan één elektriciteitsleverancier tegelijk een contract te sluiten. Een huishoudelijke afnemer die elektriciteit afneemt bij een bepaalde leverancier, kan dan bijvoorbeeld een andere leverancier kiezen voor de laadpaal van zijn elektrische auto.

Een tweede voorbeeld is een grootzakelijke afnemer die naast het elektriciteitsverbruik ten behoeve van zijn bedrijf over een productie-installatie beschikt. Voor deze afnemer kan het voordelig zijn om zijn elektriciteitsverbruik te contracteren bij de ene leverancier en zijn elektriciteitsproductie bij een andere leverancier. Deze nieuwe keuzemogelijkheid kan een stimulans zijn voor de energietransitie in Nederland.

Het voorgenomen besluit van de ACM is gebaseerd op een voorstel dat is ingediend door Netbeheer Nederland en de Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU).

Indienen zienswijzen

ACM legt dit ontwerpbesluit voor een periode van zes weken ter inzage en nodigt belanghebbenden uit om in deze periode een schriftelijke zienswijze in te dienen. Bij de besluitvorming over dit voorstel betrekt ACM de ontvangen zienswijzen. De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 11 april 2017.

Op 30 maart 2017 vindt van 10.00 uur tot 12.00 uur een hoorzitting plaats ten kantore van de ACM. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich tot en met 27 maart 2017 aanmelden via het secretariaat van de Directie Energie van de ACM (secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl). Bij uw aanmelding wordt u verzocht aan te geven hoeveel spreektijd u wenst. Wanneer er geen aanmeldingen zijn, komt de geplande hoorzitting te vervallen.

Indien u van mening bent dat uw zienswijze gegevens bevat die vertrouwelijk moeten worden behandeld, wordt u verzocht om dit in een begeleidend schrijven gemotiveerd aan te geven. U dient hierbij duidelijk aan te geven welke gegevens het betreft.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerp codebesluit faciliteren meerdere leveranciers op een aansluiting (PDF - 244.28 KB)