Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze VMNED op ontwerpbesluit MLOEA

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van VMNED op het ontwerpwerpbesluit  waarmee de ACM zich voorneemt de codes energie over het faciliteren van meerdere leveranciers op één elektriciteitsaansluiting te wijzigen.

Het ontwerp codebesluit gaat over het bieden van de mogelijkheid aan groot- en kleinverbruikers om meer dan één elektriciteitsleverancier tegelijk een contract te sluiten.

In de zienswijze pleit VMNED ervoor een variant op te nemen in het ontwerpbesluit waarbij meerdere leveranciers de mogelijkheid krijgen tegelijkertijd elektriciteit te leveren voor de gehele installatie achter de aansluiting.

De inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor de ACM om Netbeheer Nederland en NEDU opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Zienswijze VMNED op ontwerpbesluit MLOEA (PDF - 1.22 MB)