Kruimelpad

Betonmortelbedrijven moeten samenwerkingen aanpassen

Bij zes betonmortelcentrales waarin de ondernemingen Mebin of Dyckerhoff participeren met concurrerende betonmortelondernemingen, moet de samenwerking  binnen drie jaar worden aangepast. De samenwerking in deze betonmortelcentrales vormt een te groot risico op oneerlijke concurrentie. Deze zes betonmortelcentrales hebben op dit moment namelijk meer dan 40 procent van de markt in een regio in handen. Dat blijkt uit een beoordeling door de Autoriteit Consument & Markt  (ACM). De bedrijven kunnen hun aandeel in deze centrales verkopen of de samenwerking beëindigen.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: ‘Vorig jaar hebben zeven betonmortelondernemingen aan de ACM toegezegd serieuze risico’s op oneerlijke concurrentie weg te nemen. Nu moeten de toezeggingen worden uitgevoerd. Het aanpassen van samenwerkingen in betonmortelcentrales is hierin een belangrijke stap.’

Wat waren de risico’s van de samenwerking?

Door innige samenwerking is er voor de verschillende deelnemers in één betonmortelcentrale minder aanleiding om met elkaar te concurreren. Ook kan concurrentiegevoelige informatie makkelijker worden uitgewisseld. Dat kan leiden tot hogere prijzen, minder service en minder keuze voor afnemers van betonmortel. De risico’s worden groter naarmate het gezamenlijke marktaandeel van zo’n centrale in een bepaalde regio groter wordt. Vandaar dat de samenwerking tussen betonmortelondernemingen bij zes betonmortelcentrales moet worden aangepast.

Toezeggingen om andere concurrentierisico’s te verminderen

De zeven betonmortelondernemingen die vorig jaar toezeggingen hebben gedaan zijn: Mebin, Cementbouw, Dyckerhoff  Basal Nederland, Bruil Beton & Mix Groep, Mortelcentrale Cuijk, Rouwmaat Groep en AGAR. Twee daarvan moeten dus samenwerking met concurrenten in betonmortelcentrales aanpassen. De andere vijf ondernemingen hebben geen samenwerkingsverband in betonmortelcentrales met een marktaandeel van meer dan 40%.

Alle  zeven betonmortelondernemingen hebben verschillende maatregelen genomen om ook hun andere toezeggingen aan de ACM uit te voeren. Zo laten zij werk niet meer zomaar door een concurrent uitvoeren en worden contacten tussen concurrerende betonmortelbedrijven door hen geregistreerd. In de komende maanden gaat de ACM de uitvoering van de toezeggingen op de locatie van de betonmortelondernemingen controleren.