Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Betere concurrentie in betonmortelsector na toezeggingen aan ACM

De concurrentiemogelijkheden tussen ondernemingen in de betonmortelsector verbeteren door toezeggingen  van deze sector aan de Autoriteit Consument  & Markt (ACM). Zeven betonmortelondernemingen, Mebin B.V., Cementbouw B.V., Dyckerhoff Basal Nederland B.V., Bruil Beton & Mix Groep B.V., Mortelcentrale Cuijk B.V., Rouwmaat Groep en AGAR Holding B.V. hebben aan ACM omvangrijke en vergaande toezeggingen gedaan voor structurele wijzigingen bij hun bedrijven. Daardoor worden serieuze risico’s op oneerlijke concurrentie weggenomen. ACM constateerde dat de structuur van de sector en de innige banden tussen de ondernemingen en/of medewerkers de concurrentie mogelijk schaden. ACM merkt daarbij op dat zij op basis van haar onderzoek thans geen bewijs heeft waarmee zij een overtreding vaststelt bij de ondernemingen die een toezegging doen.

Ik ben heel positief over deze toezeggingen. Concurrentieomstandigheden binnen de betonmortelsector verbeteren ingrijpend en structureel. We hebben met een aantal bedrijven intensief gesproken over de risico’s op oneerlijke concurrentie. Ik vind het een goede zaak dat de bedrijven zelf deze risico’s nu effectief beperken of wegnemen. Dat is goed voor de prijzen, de kwaliteit, service en innovatie binnen de betonmortelsector. Daar profiteren overheden, bedrijven en particulieren van.

Minder gezamenlijke betonmortelcentrales

Eén van de risico’s was dat er door intensieve samenwerking tussen concurrerende betonmortelbedrijven, concurrentiegevoelige informatie kan worden uitgewisseld. Zo zijn er betonmortelcentrales die beheerd en gebruikt worden door concurrerende bedrijven. Dat kan leiden tot minder concurrentie. Binnen drie jaar worden daarom samenwerkingsverbanden beëindigd tussen betonmortelondernemingen die samen een marktaandeel van 40% of meer hebben in een bepaald gebied. Deze betonmortelcentrales mogen niet langer gezamenlijk geëxploiteerd worden.

Een ander risico is als een bedrijf samen met een concurrent werk uitvoert. De betonondernemingen zeggen toe dat alleen te doen als het niet anders kan. Ook moet dat worden gemeld aan de opdrachtgever. Het aantal dubbelfuncties bij concurrerende bedrijven wordt minder doordat er straks minder samenwerkingsverbanden zijn. Daarnaast zullen zakelijke contacten tussen concurrenten geregistreerd worden.

Eenvoudiger toetreden

Het wordt eenvoudiger om toe te treden tot de betonmortelmarkt. Zo zal een betonmortelonderneming bij de verkoop van grond geen eisen stellen aan het toekomstige gebruik van deze locatie. Een concurrent kan hierdoor deze grond of de centrale kopen en gebruiken voor de eigen productie en verkoop van betonmortel.

De betonmortelbedrijven investeren in training en opleiding zodat alle medewerkers de wet- en regelgeving kennen en toepassen.

Belangrijk deel van de sector doet mee

De 7 ondernemingen die nu de toezeggingen hebben gedaan hebben meer dan de helft van alle betonmortelcentrales in handen. De toezeggingen gaan direct in. De verplichtingen gelden voor 10 jaar. ACM controleert of de betonmortelondernemingen zich aan hun toezeggingen houden.

Grote opdrachtgevers en grootverbruikers van betonmortel zoals Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf zijn blij met de toezeggingen. Zij verwachten dat ze van de betere concurrentieomstandigheden in de betonmortelsector kunnen profiteren.

Betonmortel belangrijk product in bouw

Betonmortel is een mengsel van grind, cement, zand en water dat binnen een bepaalde tijd na het mengen op de bouwplaats moet zijn. De maximale reistijd van een betonvrachtwagen is zo’n 1,5 uur. Er staan op dit moment in Nederland op bijna 200 plaatsen betonmortelcentrales die door 35 ondernemingen geëxploiteerd worden. De hoeveelheid beton die er jaarlijks wordt gemaakt, is afhankelijk van de economische situatie. Gemiddeld ligt de productie rond de 8 miljoen kubieke meter betonmortel. Dat zijn ongeveer 19 Oosterscheldekeringen.