Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel codewijziging Correctietermijn gasmeting

Met het voorstel stelt Netbeheer Nederland voor diverse codes te wijzigen over de termijn waarbinnen gasmetingen kunnen worden gecorrigeerd. Deze gasmetingen bepalen mede hoeveel gas administratief aan netgebruikers wordt toegewezen (gealloceerd).

Als er later meetfouten worden geconstateerd, leidt dit tot een correctie van die allocatie. De termijn waarbinnen deze correcties nog mogen plaatsvinden verschilt van netbeheerder tot netbeheerder.

GTS hanteert voor de meeste entry- en exitpunten een correctietermijn van achttien maanden, terwijl naburige Duitse netbeheerders een termijn van ongeveer twee maanden hanteren. Europese regelgeving vereist dat naburige netbeheerders afspraken maken over de afhandeling van meetfouten en correcties voor de interconnectiepunten. Na overleg met Duitse netbeheerders wil GTS de termijn daarom verkorten tot de 16e werkdag na afloop van de maand waarin de meting heeft plaatsgevonden. De aanpassingen die Netbeheer Nederland voorstelt zijn nodig om dat ook te mogen doen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

De Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) voor het wijzigen van codes energie.

 

Documenten

Voorstel codewijziging Correctietermijn gasmeting (PDF - 2.71 MB)