Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zoek in publicaties

 
Periode*
Datum filter toepassen
Type*
Onderwerpen*
 

106 resultaten gevonden

 • Voorstel codewijziging verplichting aanbieden congestiemanagementdiensten

  Publicatie Zienswijze en consultatie 22-11-2023
  Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de Netcode elektriciteit. Netbeheer Nederland stelt voor de al bestaande verplichting voor aangeslotenen om congestiemanagementdiensten aan te bieden te wijzigen en aan te …
 • Voorstel codewijziging BSP-erkenning en pre-kwalificatieproces

  Publicatie Zienswijze en consultatie 06-11-2023
  Netbeheer Nederland heeft bij de ACM een voorstel ingediend voor het wijzigen van de voorwaarden die gelden voor Balancing Service Provider (BSP) in het kader van de Netcode elektriciteit. De BSP is een marktpartij die balanceringsdiensten aan TenneT, de …
 • Voorstel codewijziging Verzamelcode 2023

  Publicatie Zienswijze en consultatie 09-10-2023
  Netbeheer Nederland heeft een voorstel bij de ACM ingediend voor het wijzigen van de voorwaarden elektriciteit. Met het voorstel wordt een aantal inhoudelijke en redactionele verbeteringen in de Tarievencode elektriciteit, Netcode elektriciteit, Meetcode …
 • Codewijzigingsvoorstel Informatiecode over het delen van stamgegevens grootverbruik

  Publicatie Zienswijze en consultatie 09-10-2023
  Het marktfaciliteringsforum (MFF) heeft een voorstel ingediend voor het wijzigen van het berichtenverkeer van stamgegevens van meetinrichtingen van grootverbruikers in de Informatiecode elektriciteit en gas. Het MMF heeft geconstateerd dat er twee soorten …
 • Voorstel codewijziging verrekening meetfouten grootverbruikers

  Publicatie Zienswijze en consultatie 09-10-2023
  Met deze wijziging beoogt het Marktfaciliteringsforum (MFF) een verrekenproces met heldere rollen en verantwoordelijkheden voor marktpartijen en (verreken)termijnen tot stand te brengen. Het verrekenproces moet breed toepasbaar zijn voor …
 • Voorstel codewijziging tijdelijke verruiming gegevensuitwisselingstermijn

  Publicatie Zienswijze en consultatie 15-09-2023
  Netbeheer Nederland heeft een voorstel bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingediend voor het wijzigen van de Netcode elektriciteit. Met het voorstel wordt de gegevensuitwisselingstermijn voor de allocatie tijdelijk verruimd. Aanleiding Met de …
 • Intrekking codevoorstel annulering jaarcapaciteitsproduct

  Publicatie Zienswijze en consultatie 21-08-2023
  Netbeheer Nederland heeft de ACM verzocht om het door hen ingediende codewijzigingsvoorstel over de annuleringsmogelijkheid voor jaarcapaciteitsproducten in te trekken. Codewijzigingsvoorstel Netbeheer Nederland heeft op 17 juni 2021 het …
 • Wijzigingsopdracht codevoorstel niet gebruikte transportrechten (GOTORK)

  Publicatie Zienswijze en consultatie 20-07-2023
  Op 4 november 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) het codewijzigingsvoorstel met betrekking tot niet gebruikte transportrechten ontvangen van de Vereniging Netbeheer Nederland (hierna: NBNL). Bij de beoordeling van dit voorstel …
 • Voorstel Netbeheer Nederland voor verplichting deelname GDS’en aan congestiemanagement

  Publicatie Zienswijze en consultatie 18-07-2023
  Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de Netcode elektriciteit. Netbeheer Nederland stelt voor dat de verplichtingen voor verbruikers en producenten over deelname aan congestiemanagement ook van toepassing zijn …
 • Voorstel codewijziging onderspanningseisen middenspanning

  Publicatie Zienswijze en consultatie 10-05-2023
  Netbeheer Nederland heeft een voorstel bij de ACM ingediend voor het wijzigen van de voorwaarden in de Netcode elektriciteit. In het voorstel worden de onderspanningseisen voor middenspanningsnetten gewijzigd. Deze eisen bepalen bij welke minimale waarden …
 
Periode*
Datum filter toepassen
Type*
Onderwerpen*