Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit correctietermijn gasmeting

De Autoriteit Consument en Markt heeft een ontwerpbesluit opgesteld om de meetcorrectietermijn op entry- en exitpunten van het landelijk gastransportnet te verkorten. De termijn wordt voor alle entry- en exitpunten, behalve op de verbinding met een regionaal gastransportnet, zogeheten systeemverbindingen, verkort tot één maand. Op laatst genoemde punten wordt de termijn verkort tot vier maanden. Het voorstel is door Netbeheer Nederland opgesteld.

Om de meetcorrectietermijn te verkorten wijzigt de ACM de Allocatiecode gas, de Meetcode gas LNB, de Meetcode gas LNB meting door aangeslotene, de Netkoppelingscode gas LNB, de Aansluitcode gas LNB, de Aansluitcode gas LNB aansluitpunt, de Invoedcode gas LNB en de Transportcode gas LNB.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

In het ontwerpbesluit van ACM staat dat de voorstellen van Netbeheer Nederland binnen de wettelijke kaders blijven en dat ACM ze daarom wil vaststellen. Dit voornemen is gebaseerd op de informatie die ACM heeft gekregen van Netbeheer Nederland. Door een ontwerp van het besluit ter inzage te leggen en te publiceren op de website van ACM hebben andere marktpartijen de kans om zienswijzen in te dienen en zo ACM van nadere informatie te voorzien.

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

Met het wijzigen van de meetcorrectietermijn wordt invulling gegeven aan de wens van programmaverantwoordelijken om de termijnen voor het corrigeren van meetcorrecties te verkorten. Daarnaast stelt het GTS in staat om zogeheten interconnectieovereenkomsten te sluiten met de Duitse Transmissie Systeem Beheerders.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerp codebesluit correctietermijn gasmeting (PDF - 249.5 KB)