Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechtbank haalt streep door boetes aan taxi-bedrijven

Uitspraak rechtbank Rotterdam in de taxi-zaken

ACM heeft ten onrechte boetes opgelegd aan twee taxiondernemingen (RMC, BIOS), en hun feitelijk leidinggevenden in de regio Rotterdam. De taxiondernemingen hadden in hun samenwerkingsovereenkomsten afspraken over de verdeling van aanbestedingen hadden gemaakt. ACM had volgens de rechtbank geen goede afbakening van de markt gemaakt. Dat oordeelt de rechtbank Rotterdam op 13 oktober 2016.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank Rotterdam is het niet eens met ACM en vernietigt de boetebesluiten. De rechtbank vindt wel dat de teksten van de afspraken in beide samenwerkingsovereenkomsten helder zijn. ACM heeft de afspraken terecht aangemerkt als een afspraak die tot doel heeft om de concurrentie te vervalsen. Toch is er geen sprake van een overtreding van artikel 6 Mw.

Marktafbakening

De rechtbank vindt dat een goede geografische marktafbakening nodig is om vast te kunnen stellen of partijen niet (toch) een uiterst zwakke positie op de markt hebben. Ook kan dan pas worden bepaald of de bagatelbepaling van artikel 7 Mededingingswet van toepassing is. In dit geval kan dat niet worden vastgesteld. Dit betekent dat er geen sprake is van een overtreding. De rechtbank Rotterdam vindt dat ACM de markt onvoldoende specifiek heeft aangeduid. ACM noemde de markt ‘de regio Rotterdam’. De rechtbank Rotterdam heeft ook het  concentratiecontrolebesluit Veolia-Transdev bekeken. Daarin wordt uitgegaan van een landelijke markt voor taxi’s. Waarom in deze zaken de regio Rotterdam relevant is, is door ACM onvoldoende onderzocht. De rechtbank sluit niet uit dat de taximarkt landelijk concurreert.

Omdat de boetebesluiten aan de ondernemingen zijn vernietigd, worden ook de boetebesluiten aan de feitelijk leidinggevenden vernietigd.

Tegen de uitspraken van de rechtbank Rotterdam is hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven mogelijk.

Lees de uitspraken rechtbank Rotterdam in deTaxi-zaken: