Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Inkomstenbesluit TenneT 2017 Net op zee

Besluit tot vaststelling van de toegestane inkomsten

TenneT is in september 2016 aangewezen als netbeheerder van het net op zee. TenneT gaat een elektriciteitsnetwerk op zee aanleggen en beheren. Met dit besluit stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de toegestane inkomsten vast voor de uitvoering van de taken van TenneT als netbeheerder van het net op zee.

De toegestane inkomsten voor 2017 voor TenneT als netbeheerder van het net op zee zijn vastgesteld op € 22.247.114.

Proces voor het vaststellen van de toegestane inkomsten

TenneT heeft op 14 oktober 2016 een voorstel ingediend bij ACM voor de inkomsten 2017. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de toegestane inkomsten vastgesteld.

Vergoeding

Het Ministerie van Economische Zaken is voornemens om een subsidie te verstrekken, die de toegestane inkomsten van het net op zee zal bekostigen. Indien de subsidie niet of niet geheel toereikend is, worden de kosten in rekening gebracht bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Methodebesluiten

In oktober 2016 heeft ACM een methodebesluit voor TenneT als netbeheerder van het net op zee vastgesteld. In dit besluit staat op welke manier de inkomsten van TenneT in 2017 worden berekend. ACM heeft de toegestane inkomsten hierop gebaseerd.

ACM publiceert het inkomstenbesluit op haar website. ACM heeft eventuele vertrouwelijke informatie uit het inkomstenbesluit verwijderd.

 

Documenten

Inkomstenbesluit TenneT 2017 Net op zee (PDF - 316.01 KB)
 

Bijlagen

Inkomstenmodule 2017 net op zee (XLSX - 101.55 KB)