Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewijzigd methodebesluit TenneT Net op Zee 2017-2021

Op 12 september 2016 heeft de ACM het Methodebesluit vastgesteld voor TenneT als netbeheerder van het net op zee met kenmerk ACM/DE/2016/205076.

Op 24 juli 2018 heeft het College van het Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb; ECLI:NL:CBB:2018:347) geoordeeld dat de ACM het Methodebesluit Netbeheerder van het Net  op Zee TenneT 2017-2021 op een aantal punten moet herstellen dan wel een nieuw besluit nemen met  inachtneming van de overwegingen en aanwijzingen in de tussenuitspraak.

In zijn tussenuitspraak van 24 juli 2018 heeft het CBb met betrekking tot het Methodebesluit Netbeheerder van het Net op Zee TenneT 2017-2021 geoordeeld dat:

  • ACM de WACC moet herberekenen met de netto schuld als basis bij de berekening van de gearing;
  • ACM in het kader van de herberekening van de WACC voorts bij de bepaling van de asset bèta dient uit te gaan van een vergelijkingsgroep waarin Fluxys niet is opgenomen;
  • ACM onvoldoende draagkrachtig heeft gemotiveerd dat de inkoopkosten van energie en vermogen niet voldoen aan haar nacalculatiekader; en
  • ACM eveneens onvoldoende heeft gemotiveerd dat de operationele kosten voor het net op zee niet voldoen aan het nacalculatiekader.

De ACM heeft op 24 januari 2019 het Gewijzigde Methodebesluit Netbeheerder van het Net op Zee TenneT 2017-2021 voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 vastgesteld, met kenmerk ACM/UIT/505481. Met dit gewijzigd methodebesluit geeft ACM invulling aan de opdracht van het CBb.

 

Documenten

Herstel methodebesluit TenneT op zee 2017-2021 (PDF - 772.71 KB)
 

Bijlagen

Herstel formules bij het methodebesluit net op zee TenneT 2017-2021 (PDF - 331.89 KB) Herstel uitwerking van de methode voor de WACC (PDF - 710.66 KB) Herstel zienswijzen belanghebbenden TenneT NOZ 2017-2021 (PDF - 588.68 KB) Herstel methodebesluiten reacties (PDF - 235.54 KB)