Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpmethodebesluit TenneT 2017-2021 Net op zee

ACM heeft het ontwerpmethodebesluit voor netbeheer op zee van 27 mei tot 8 juli 2016 ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden.

ACM heeft regels opgesteld om te bepalen hoe hoog de inkomsten mogen zijn van de beheerder van het toekomstige elektriciteitsnet op zee. Met dit net worden de windmolenparken op zee aangesloten op het land. De minister van Economische Zaken zal naar verwachting TenneT aanwijzen als beheerder van het net op zee.

Meer informatie

 

Documenten

Ontwerpmethodebesluit TenneT 2017-2021 Net op zee (PDF - 828.41 KB)
 

Bijlagen

Uitwerking van de formules ontwerpmethodebesluit Netbeheer Op Zee (PDF - 261.15 KB) WACC-methode bij ontwerpmethodebesluiten Electriciteitsnet Op Zee (PDF - 2.04 MB)