Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb boetes meelkartel

Het CBb heeft boetes die ACM aan 11 meelproducenten heeft opgelegd wegens verboden kartelafspraken grotendeels in stand gelaten.

Achtergrond

ACM heeft in 2010 boetes opgelegd aan 14 meelproducenten wegens verboden kartelafspraken. De meelproducenten sloten een niet-aanvalspact, betaalden een concurrerende meelproducent een afkoopsom voor verloren omzet, kochten een prijsvechter op en kochten en ontmantelden een gefailleerde meelfabriek met als doel concurrentie tegen te gaan. ACM bestempelde deze gedragingen als één enkele voortdurende inbreuk. Vijf van de meelproducenten waren alleen betrokken bij de losse overtreding van de opkoop en ontmanteling van de failliete meelfabriek.

Uitspraak rechtbank Rotterdam

De rechtbank achtte op 17 juli 2014 het grootste deel van de overtredingen bewezen. Voor twee meelproducenten vond de rechtbank dat er te weinig bewijs was voor de deelname aan de enkele voortdurende inbreuk. Ook vond de rechtbank dat er onvoldoende bewijs was voor deelname van 4 Duitse meelproducenten aan de losse overtreding. Zowel partijen als ACM zelf gingen tegen de uitspraken van de rechtbank in hoger beroep.

Uitspraak van het CBb

De door de rechtbank in stand gelaten boetes zijn door het CBb voor het grootste deel bevestigd. Het CBb oordeelt, anders dan de rechtbank, dat voor één van de twee meelproducenten van wie de rechtbank de boete heeft vernietigd er wél genoeg bewijs is voor deelname aan de één enkele inbreuk. Voor de andere meelproducent is het CBb met de rechtbank van oordeel dat er te weinig bewijs is. Voor de Duitse meelproducenten bevestigt het CBb het oordeel van de rechtbank.

Het CBb vond de hoogte van de opgelegde boetes evenredig en ziet geen aanleiding deze te verlagen. Slechts voor één meelproducent heeft het CBb de boete lager vastgesteld. Deze onderneming was namelijk in tegenstelling tot de andere ondernemingen slechts betrokken bij de losse overtreding.

Met de uitspraken zijn de boetes van totaal ruim 55 miljoen euro definitief vast komen te staan. De zaak van één meelproducent is echter nog niet definitief. Deze zaak is door het CBb terugverwezen naar de rechtbank. De rechtbank had zich in die zaak niet uitgelaten over een aantal gronden van de meelproducent en dient zich hier alsnog over te buigen.

Lees de uitspraken van het CBb op rechtspraak.nl: