Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank Rotterdam: belangrijk deel van het meelkartel bewezen

ACM heeft in 2012 aan 14 (Nederlandse, Duitse en Belgische) meelproducten boetes opgelegd voor in totaal ca. EUR 62 miljoen voor hun deelname aan het “meelkartel”. Het meelkartel was in de periode 2001 – 2007 in Nederland actief door zowel een voortdurende inbreuk als de eenmalige ontmanteling van een meelfabriek.

Van de 14 beboete meelproducenten gingen er 11 in beroep.

De voortdurende inbreuk vormde het grootste deel van het kartel. De negen meelproducten die daaraan meededen, probeerden op verschillende manieren tot stabiele verhoudingen op de Nederlandse meelmarkt te komen. Zo hielden zij elkaar aan een niet-aanvalspact, compenseerden ze één van hen toen die aanzienlijk marktaandeel verloor om te voorkomen dat hij hun klanten zou “afpakken”, kochten ze samen een prijsvechter op en ontmantelden ze samen een meelfabriek. Niet alle negen meelproducenten namen aan al deze gedragingen deel. Ze hielden zich wel allemaal aan het niet-aanvalspact en ieder van hen was bij minstens één van de andere gedragingen betrokken.

De rechtbank Rotterdam vindt de deelname van zeven van de negen meelproducenten aan deze voortdurende inbreuk bewezen. Deze zeven meelproducenten hebben samen een marktaandeel op de Nederlandse meelmarkt van ca. 65%.

Naast de voortdurende inbreuk heeft ACM in 2012 aan vijf (Belgische en Duitse) meelproducenten boetes opgelegd omdat zij samen (en samen met de deelnemers aan de voortdurende inbreuk) een meelfabriek hebben ontmanteld. De rechtbank Rotterdam waardeert het bewijs anders dan ACM. Volgens de rechtbank heeft ACM voor vier van de vijf meelproducenten niet bewezen dat zij betrokken waren bij de ontmanteling. Voor één (Belgische) onderneming is dat bewijs wel geleverd, zo oordeelt de rechtbank.

Tegen de uitspraken staat hoger beroep open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.