Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bezwaar Sandd tegen goedkeuring kostentoerekening PostNL afgewezen

Achtergrond

Op 14 september 2015 heeft ACM het kostentoerekeningssysteem van PostNL voor de toerekening van kosten aan de zogenaamde Universele Postdienst (UPD) goedgekeurd. Deze postdienst betreft -  kort gezegd - de consumenten- en kleinzakelijke post met vaste tarieven. Sandd heeft tegen deze goedkeuring bezwaar gemaakt omdat zij (onder andere) meent dat PostNL teveel kosten aan de UPD toerekent en daardoor te weinig kosten aan de overige zakelijke markt toerekent en Sandd daardoor op die markt in haar concurrentiepositie wordt geschaad.

Ontvankelijkheid van het bezwaar

ACM acht Sandd als concurrent van PostNL op de zakelijke markt belanghebbende in deze zaak.

Bezwaren Sandd

Sandd heeft een aanzienlijk aantal bezwaargronden aangevoerd. Deze gronden omvatten procesmatige en inhoudelijke bezwaren en bezwaren over het marktgedrag van PostNL. Inhoudelijk heeft Sandd bezwaren over de systematiek van het toerekeningsysteem, de verdeling van kosten over UPD en niet-UPD en ook bezwaren over de hoogte van de tarieven van PostNL in relatie tot de kosten daarvan.

Conclusie ACM

Uit het onderzoek van ACM is naar voren gekomen dat de keuzes die PostNL heeft gemaakt voor het toerekeningsysteem geoorloofd zijn binnen de regels die de Postregeling 2009 stelt. Beredeneerd vanuit dit relevante toetsingskader komt ACM tot het oordeel dat de bezwaren van Sandd ongegrond zijn.
 

Documenten

Bezwaar Sandd tegen goedkeuring kostentoerekening PostNL afgewezen (PDF - 753.69 kB)