Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM geeft PostNL minder ruimte om tarieven voor 2016 te verhogen

Ingrijpen van ACM leidt er toe dat PostNL  minder ruimte krijgt om de tarieven voor 2016 te verhogen. Anders had PostNL 14% meer ruimte gehad. Het gaat hierbij om de tarieven voor de bezorging van losse brieven en pakketten. Henk Don, bestuurslid: ‘Wij hebben goed gekeken naar de kosten die PostNL daadwerkelijk maakt voor het bezorgen van brieven en pakketjes. ACM let er scherp op dat consumenten niet te veel betalen voor hun postzegels.’

Andere manier van kosten toerekenen

In april 2015 keurde ACM een voorstel van PostNL  nog af. ACM oordeelde dat het systeem niet voldeed aan de eisen uit de Postregeling. PostNL heeft daarop dit systeem aangepast. ACM kan zich in dit nieuwe voorstel vinden. Op basis daarvan heeft ACM nu de grenzen voor de tarieven vastgesteld. Henk Don: ‘We zien dat het aantal brieven sterk blijft afnemen. Als deze trend zich voortzet, kan PostNL in de toekomst meer ruimte krijgen om de tarieven te verhogen.’

Lagere tariefruimte

PostNL mag de tarieven in 2016 wel laten stijgen, maar minder dan het bedrijf eerder zou hebben gekund. In het aangepaste systeem komt de tariefruimte voor PostNL om twee redenen lager uit. Deels doordat PostNL de manier waarop kosten worden toegerekend, verandert. En deels doordat de berekeningen nu uitgaan van  een ander boekjaar dan de oorspronkelijke voorstellen: 2014 in plaats van 2013. Dit is van belang omdat de kosten in 2014 aanmerkelijk lager waren dan in 2013. In oktober komt ACM met een oordeel over de door PostNL voorgestelde tarieven voor 2016.